Tafakkur
Vaqt qilichdan o'tkirdir, agar sen uni kesmasang u seni kesadi